top of page

Life Teaches Love Inspires

Public·35 Phoenix

Fail Meja Setiausaha Peperiksaan Bagi Sekolah Rendah


Fail Meja Setiausaha Peperiksaan Bagi Sekolah Rendah
Fail meja setiausaha peperiksaan bagi sekolah rendah adalah dokumen yang mengandungi objektif, tugas, kuasa, hubungan, peraturan, proses kerja dan carta alir kerja yang berkaitan dengan pengurusan peperiksaan Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) di sekolah. Fail meja ini bertujuan untuk memberi panduan dan rujukan kepada setiausaha peperiksaan sekolah dalam melaksanakan tugas-tugas yang diamanahkan kepadanya.


Setiausaha peperiksaan sekolah adalah pegawai yang bertanggungjawab untuk merancang, mengurus, menyelaras dan memantau pelaksanaan penilaian yang merangkumi kerja kursus, taksiran dan peperiksaan UPSR di sekolah. Setiausaha peperiksaan sekolah juga perlu bekerjasama dengan pegawai-pegawai lain yang terlibat dalam pengurusan peperiksaan UPSR seperti pengawas, pemeriksa, penilai, guru-guru dan pentadbir sekolah.


Download File: https://tlniurl.com/2w4ivx


Fail meja setiausaha peperiksaan bagi sekolah rendah menggariskan beberapa aspek penting dalam pengurusan peperiksaan UPSR seperti: • Syarat pendaftaran peperiksaan UPSR bagi calon biasa, calon istimewa dan calon cicir. • Bayaran yuran peperiksaan UPSR dan cara-cara membuat pembayaran. • Proses pendaftaran calon sekolah melalui sistem online dan manual. • Kod agama yang digunakan untuk mengisi borang pendaftaran. • Perpindahan calon antara sekolah atau antara negeri. • Mata pelajaran yang ditawarkan dalam peperiksaan UPSR dan kod mata pelajaran. • Pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) bagi mata pelajaran Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik dan Sains. • Pusat peperiksaan yang ditetapkan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia (LPM) untuk calon UPSR. • Alatan dan perkakasan peperiksaan yang perlu disediakan oleh sekolah seperti kertas soalan, skrip jawapan, daftar hadir, label nama, borang-borang penting dan sebagainya. • Salah laku dalam peperiksaan UPSR dan tindakan-tindakan yang perlu diambil oleh setiausaha peperiksaan sekolah. • Pengumuman keputusan peperiksaan UPSR dan cara-cara mendapatkan slip keputusan. • Rayuan semak semula atau kes 'T' bagi calon yang tidak berpuas hati dengan keputusan peperiksaannya. • Kehilangan atau kerosakan slip keputusan UPSR dan cara-cara mendapatkan salinan slip keputusan. • Calon hospital atau calon tahanan yang mengambil peperiksaan UPSR di tempat-tempat khas. • Penyimpanan bahan-bahan peperiksaan dan penilaian yang dikenalpasti oleh LPM. • Kes luar jangka yang boleh berlaku semasa peperiksaan UPSR seperti bencana alam, gangguan elektrik, kebakaran dan sebagainya.
Sumber-sumber rujukan untuk fail meja setiausaha peperiksaan bagi sekolah rendah adalah seperti berikut: • [FAIL MEJA SETIAUSAHA PEPERIKSAAN (SUP)] • [FAIL MEJA SETIAUSAHA PEPERIKSAAN UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH] • [Fail Meja Setiausaha Peperiksaan Bagi Sekolah Rendah]
About

Welcome to the Phoenix group! Throughout my life I've met ...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page